ŠKOLENÍ REALITNÍCH  MAKLÉŘŮ

bytovyzakon.czNaším cílem je zvýšit vzdělání realitních makléřů v oblasti práva, které je v rámci realitní činnosti každého realitního makléře otázkou kardinálního významu. Znalost práva v oblasti nemovitostí je dle našeho názoru nezbytnou podmínkou pro to, aby makléř mohl poskytnout kvalitní služby (samozřejmě za podmínky slušného a profesionálního vystupování, etického přístupu v komunikaci a perfektní znalosti realitního trhu).  

Profesionální realitní makléř by se měl pohotově orientovat v právu souvisejícím s jeho činností a rovněž by měl být schopen svým klientům fundovaně a věrohodně poradit v právních záležitostech týkajících se nemovitostí a nikoliv je ohledně každé nejasnosti odkazovat na právníka. Domníváme se, že každý realitní makléř by měl absolvovat vstupní školení jak pokud jde o prodejní praktiky tak pokud jde o právní "minimum" a zároveň by měl takové školení absolvovat průběžně během výkonu svého zaměstnání. Školení realitních makléřů nabývá na důležitosti v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1.1.2014, který přináší společně s mnoha dalšími předpisy zásadní změny i na úseku katastru nemovitostí. Tomuto jsme realitním makléřům a v konečném důsledku též jejich klientům nápomocni.

 

Realitním kancelářím nabízíme jednodenní školení zaměřené především na následující oblasti:

a) Podstata a formy vlastnictví nemovitostí, nabývání nemovitostí, postavení cizinců.

b) Podmínky uzavírání smluv a konání jiných právních úkonů, jejich skončení, sankce.

c) Katastr nemovitostí – evidence, kat. úřady a jejich fungování, druhy řízení.

d) Legislativa týkající se nemovitostí a jejich prodeje a koupě.

e) Družstevní vlastnictví.

f) Daně - daň z příjmů (vč. daně z darování) dle zákona č. 586/1992 Sb., daň z nabytí nemovitých věcí dle zákona č. 340/2012 Sb., daň z nemovitosti.

g) Úschovy - advokátní, notářská, bankovní.

h) Nájem a podnájem bytů a nebytových prostor.

i) Hypoteční úvěry a jejich vztah k nemovitostem.

j) Povinnosti RK vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

k) Nově: Průkaz energetické náročnosti budov - tzv. energetické štítky budov a povinnosti RK vyplývající ze zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

l) Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a jeho vztah k realitní činnosti (vzhledem k obsáhlosti tohoto bodu se preferuje samostatné školení na toto téma),

m) Diskuze s makléři a zodpovídání jejich dotazů z praxe.

 

Školení poskytujeme na území celé České republiky, a to obvykle v provozovně dané realitní kanceláře. Školení již mnohokrát ocenili nejen realitní makléři ale též jejich klienti. Realitním kancelářím dále zajišťujeme podnikatelské a organizační poradenství a konzultace, jejichž výsledkem by mělo být profesionální poskytování služeb veřejnosti danou kanceláří a dále dlouhodobě pozitivní ekonomické fungování kanceláře.


Školení vede školitel – právník s vysokoškolským vzděláním, který se již několik let pohybuje v oblasti nemovitostí a realitního trhu. Nasbírané zkušenosti mohou být cenné i pro Vás!


Máte – li zájem o naše školení, napište nám. Uveďte prosím údaje o realitní kanceláři a počtu makléřů, kteří mají být proškoleni a obratem Vám zašleme cenu školení. Budete – li spokojeni, školení může proběhnout v nejbližší možné době. Jsme toho názoru, že investice do vzdělání se rozhodně vždy vyplatí.