SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

 

bytovyzakon.cz

Ve prospěch družstev nebo společenství vlastníků jednotek zajišťujeme kompletní služby v oblasti správy nemovitostí, především bytových domů.

Jako standard jsou v rámci správy nemovitostí (bytových domů, rodinných domů) nabízeny především následující služby:

 • vedení veškeré evidence dat domu, bytů a osob,

 • zpracování evidenčních listů pro jednotlivé vlastníky,

 • výpočet, evidence a inkaso záloh za služby a do fondu oprav,

 • vymáhání pohledávek společenství, 

 • zajištění pojištění domu,

 • jednání s finančním úřadem, stavebním úřadem aj.,

 • obstarání dodavatele opravy či údržby domu,

 • smluvní zajištění úklidu domu, údržby chodníků apod.,

 • zajištění registrace a změn v rejstříku společenství,

 • příprava a aktualizace veškerých interních dokumentů společenství,

 • smluvní zajištění úklidu domu, údržby chodníků apod.,

 • obstarání veškerých periodických revizí technických zařízení v domě,

 • kompletní poradenství týkající se fungování družstva nebo společenství vlastníků jednotek,

 • a mnoho dalšího....