Naše služby poskytujeme klientům v rámci celé České republiky.

Poskytujeme kompletní realitní služby pro vlastníky bytů, rodinných a bytových domů a dalších nemovitostí, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva či subjekty zabývající se developerskou a realitní činností, které jsou uváděny na těchto stránkách. Jedná se zejména o následující činnosti: vymezování jednotek v rodinných či bytových domech, převody bytů do vlastnictví počínaje zaměřením bytů až po založení společenství vlastníků jednotek, kompletní realitní služby k prodeji či pronájmu nemovitosti, kompletní služby pro společenství vlastníků jednotek, pořádání vzdělávacích kurzů a školení v oblasti práva k nemovitostem, správa nemovitostí, vedení účetnictví, projektová činnost atd.

Služby poskytujeme sami nebo v závislosti na povaze služeb ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří.

Konkrétní cena služby je stanovena v závislosti na povaze, rozsahu a složitosti služeb dle vzájemné dohody k oboustranné spokojenosti. Zastáváme názor, že nejen kvalitně poskytnutá služba ale i rozumná cena je podmínkou pro to, aby byl klient po provedené práci spokojen a aby nás případně mohl s dobrým pocitem doporučit dalším lidem. V případě většího počtu jednotek je u naší kanceláře navíc zvykem poskytnutí množstevní slevy. Kontakty na reference k již realizovaným zakázkám nebo přehled realizovaných zakázek podáváme na vyžádání.

Vzhledem ke spektru činnosti naší kanceláře a k různorodosti požadavků klientů v bytové problematice není v našich silách na této stránce uvést úplný, přehledný a zároveň přesný ceník jednotlivých služeb. Máte-li ovšem dotaz na výši odměny za konkrétní služby, zašlete prosím na e-mailovou adresu stručné údaje o povaze úkonu (např. prohlášení vlastníka budovy, vypořádání spoluvlastnictví, smlouva o výstavbě nebo projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, založení SVJ nebo poradenství pro něj, poradenství pro družstvo, likvidace družstva, převod jednotek do osobního vlastnictví, služby potřebné k realizaci prodeje nemovitosti, zaměření či zakreslení jednotek, příprava vzorových interních dokumentů pro SVJ, vedení účetnictví atd.) s uvedením počtu jednotek a názvu města, ve kterém se daná nemovitost nachází, a kontaktního telefonu na Vás pro účely případného doplnění informací a obratem Vám rádi zašleme zpět cenovou nabídku. Budete-li s cenovou nabídkou spokojeni, bude nám ctí, když svěříte naší kanceláři důvěru k realizaci předmětných služeb.

Máte - li již zpracovanou cenovou nabídku na zde prezentované služby, oslovte i nás o dodání cenové nabídky pro porovnání a zjištění objektivní ceny.

 

Čím vším se naše kancelář zabývá?